Turmepa

TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.

Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı TURMEPA, 25 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. 1995 yılında yayınladığı “Denizleri Koruma Deklarasyonu” ile IMO, UNEP, The Club of Rome, ICS ve IUCN gibi organizasyonların uluslararası platformlarda desteklerini alan TURMEPA, 19 Haziran 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmiştir.

Okul Projeleri, Ulusal Projeler ve Uluslararası Projeler sürdürmektedir.

Derneğimiz; denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemek, kirlilikle mücadeleyi özendirmek, geliştirmek ve halk katılımını sağlamak ve de gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmak ilkesi kurulmuştur. Bu ilkeler ışığında  25 yıldır denizler ve deniz ekosisteminin korunması için bugüne kadar 8 milyonu aşkın öğrenciye,  20 bini aşkın eğitmene ve de binlerce kurum çalışanlarına denizlerimizin korunmasına yönelik bilinçlendirme eğitimleri ile “Aldığımız iki nefesten birinin denizlerden geldiğini” anlatarak “mavi” rengin doğada yeşil için de gerekli olduğunu anlatmaktadır.

Bugün teknolojinin gerekliliği nedeni ile eğitimleri hızla video filmler ve online olarak devam ettirmektedir. Eğitimler sadece belirli şehirlerde değil Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli projelerle ve projelere sağlanan hibe, sponsorluklarla denize kıyısı olan ve su ile temas halindeki tüm şehirlerde de devam etmektedir.

Derneğin şubelerinin ve de eğitmenlerinin bulunduğu Fethiye, Samsun, İzmir ve Antalya da da eğitimler hem il, hem de ilçe bazında da ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerinin de işbirliği ile yaygın şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar 8 ulusal, 5 uluslararası projeleri yürütmüş ve bu projelerle de Türkiye’nin farklı

il ve ilçelerinde farklı kesimlerle işbirlikleri, eğitim ve etkinlikler gerçekleştirildi. Denizlerin korunmasını geniş halk kesimlerince benimsenmesine ilke  ulusal bir davranış biçimi haline getirme vizyonu ile yola çıkan TURMEPA; denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilincin artırılmasını özgün eğitim modeliyle yüz yüze ve de online eğitimlerle farklı hedef gruplara ulaştırmaktadır.

Eğitimlerin hazırlanmasında gerek Milli Eğitim ilkeleri, gerek ise bilimsel ve güncel içerikler çerçevesinde uzman akademisyenler işbirliği ile hazırlanmaktadır. Genel hatları ile eğitimlerde plastiklerin hayatımızdaki rolü, denizlerin kirliliği, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülmesini kapsayan sıfır atık-sıfır atık mavi anlayışıyla, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak  özellikle 14. Madde «Sudaki Yaşam» bilgileri aktarılmaktadır. Eğitim ve etkinlikler  ilk, orta öğretim ve lise  öğrencileri, öğretmenleri, üniversite öğrencileri, kamu-özel sektör çalışanları, eğiticiler, kurum çalışanlarına ve karar alıcılara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda; anlaşılır, etkili ve sürdürülebilir eğitim prensibine dayanan denizlerin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç ve farkındalığı artırma çalışmalarına yer verilmektedir.