Turyam Geridönüşüm, Sanayi Atıklarını Yakıta Çeviriyor

TURYAM Geri Kazanım, fabrikalarda ve liman sahalarında oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından almış olduğu lisanslarda yer alan kodlar kapsamında tesise kabul ederek Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretmektedir. Üretilen bu ATY Çimento fabrikalarına alternatif yakıt olarak gönderilmektedir. Böylelikle Çimento fabrikaları üretimleri için ihtiyaç duydukları ısı enerjisini doğal kaynağımız olan kömür madenini kullanarak değil alternatif yakıt olarak göndermiş olduğumuz Atıktan Türetilmiş Yakıtı kullanarak sağlamaktadır. Geniş araç filosu ile Türkiye genelinde atık alım hizmeti yapmaktadır.

Bölgenin ileri gelen firmalarının yanı sıra Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertaraf ve nakliye hizmetini de gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca TURYAM Geri Kazanım firması olarak  Türkiye’nin derin deniz sondaj  gemilerinin (Fatih, Yavuz ve Kanuni) Akdeniz ve Karadeniz’de arama faaliyetinden çıkan sondaj atıklarının bertaraf işlemlerini gururla yapmaktayız.

Sizi tanıyabilir miyiz?

TURYAM Geri Kazanım firmasında İşletme Müdürü ve Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Adım: Esra Gül. TURYAM Geri Kazanım 2019 yılının Nisan ayında Geçici Faaliyet Belgesini alarak atık kabul işlemine başlamıştır. 04.03.2020 tarihinde 5 yıllık Çevre İzin ve Lisans Belgesi ‘ ni almaya hak kazanmıştır. Ali YAMAN ve Kerim CENGİZ tarafından kurulan şirketimiz; firmalarda oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları, üretim prosesinden ve  atık su arıtma tesisinden oluşan çamurları, akaryakıt istasyonlarında yapılan tank temizliği sonucu çıkan atıkları ve İmha işlemi yapılması gereken gümrük eşyalarını tesise kabul işlemini yaptıktan sonra “Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama” faaliyetini yürütüyor.

Ali Bey ve Kerim Bey’in aklına bu işe girmek nasıl gelmiş?

Ali Bey müteahhitlik işi yapmaktadır. Kerim Bey de Akaryakıt ve Lojistik sektöründe faaliyet göstermektedir. Kerim Bey’in lojistik işlemleri sırasında lisanslı taşımacılık ile ilgili tehlikeli atık taşımacılığı ve bertaraf işi dikkatlerini çekiyor. Kerim Bey ve Ali Bey’in araştırmaları sonucunda Akdeniz bölgesinde Entegre tesis olmadığı ve bu bölgede bulunan firmaların atıklarını bertaraf ettirmek için yüksek maliyetler ödeyerek İç Anadolu Bölgesi’ne gönderdiklerini öğreniyor. Ve Akdeniz Bölgesi’nde bulunan tek Entegre Tesis olan TURYAM Geri Kazanım’ın temellerini atmaya karar veriyor. 

TURYAM Geri Kazanım sizden biraz daha ayrıntılı dinleyebilir miyiz?

Mersin ili, Tarsus ilçesinde yer alan firmamız; Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama, Çamur Kurutma, Atık Ara Depolama, Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atık Akümülatör Geçici Depolama, Tehlikesiz Atık toplama Ayırma, Ömrünü Tamamlamış Lastik Depolama konularında faaliyet gösteren TURYAM GERİ DÖNÜŞÜM, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak Türkiye’nin bölgesel olarak tek entegre tesisidir. Ayrıca konumu gereği Serbest Bölgelere ve Limanlara olan yakınlığından ötürü imha işlemi yapılması gereken eşyaların imha işlemi için gerek Eşya sahini firmaya gerekse Gümrük Müdürlüğü ve Serbest Bölge Müdürlüğü personellerine lokasyon olarak çok büyük kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca 7 adet araçtan oluşan Tır filosu sayesinde atıkların miktarı ne kadar fazla olursa olsun hızlı ve profesyonel bir şekilde atıkların ve imhalık eşyaların hızlı bir şekilde nakliye ve bertaraf işlemini gerçekleştirmekteyiz.

Faaliyet konularımıza yenilenebilir ve sürdürülebilir çözümler oluşturmak üzere yeni faaliyet konuları ekleme çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Atıktan enerji üretimi yatırımları ile ilgili projelerimiz de devam etmektedir.

Amacımız sürdürebilir bir dünya için katkı sağlamaktır.

TURYAM , entegre atık yönetim metotlarının yanında geniş araç filosu ile planlı ve hızlı atık Lojistik hizmeti de vererek, müşterilerine A’dan Z’ye hizmet sunmakta ve operasyonel mükemmellik sağlamaktadır. TURYAM güvenilir ve sürdürülebilir entegre çözümler garanti ederek, çevreyi korumaya ve her türlü kirliliği önlemeye yardımcı olmaktadır.

Tesisinizden söz eder misiniz?

Tesisimize gelen atıkları parçalamak için yüksek kapasiteli Sheredder Makinası bulunmaktadır.  Tesise kabulü yapılan atıklar öncelikle Primer kırıcıda kırılarak manyetik seperatörden geçirilmektedir. Manyetik Seperatör kırılan malzemenin içerisinde metal parça varsa bu metal parçaları uzaklaştırmaktadır. Primer kırıcıdan çıkan atıkları konveyör bant ile Seconder Kırıcı aktarılır ve ardından istenilen tanecik boyutlarında Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) değimiz Çimento fabrikalarının ek yakıt olarak kullandığı kalorifik değeri yüksek son ürün oluşmaktadır.

Tesisimizde bulunan Çamur Kurutma prosesinde ise tesise kabul edilen atık çamurlar öncelikle çamur dinlendirme alanına alınarak burada doğal kurutma yolu dinlendirilmektedir. Ardından suyu süzülen çamurlar kepçe yardımıyla  Çamur Kurutma fırınımızın bulunduğu alana aktarım işlemi çamur kurutma makinasının giriş bölümüne götürülmektedir. Giriş bölümünden sıkılarak çamurlar fırına gönderilmekte ve burada yüksek derecede kurutularak %80-90 oranında suyundan uzaklaştırılmakta ve son ürün olarak kuru toprak şeklinde Çamur Kurutma prosesinden çıkmaktadır. Oluşan bu ürün kalorifik değerine bakarak yüksek ise çimento fabrikalarına alternatif yakıt olarak gönderdiğimiz ATY ye karıştırılmaktadır. Kalorifik değeri düşük işe üretilen bu son ürün yine çimento fabrikalarına hammadde karışımında kullanılmak üzere gönderilmektedir.

Ara Depolama prosesimize kabul ettiğimiz atıklar ise tesisimizde bulunan Ara Depolama alanında düzenli olarak 1 yıl süre ile depolanarak bertarafçı tesislere gönderilmektedir.

Ara Depolama Faaliyeti olarak Akdeniz bölgesinde bulunan tek Ara Depolama Tesisi olmaktan gurur duymaktayız. Firmalar bünyelerinde oluşan bertarafı zor olan atıkları miktarı çok olmasa bile mesafe olarak uzakta bulunan tesislere göndererek çok yüksek maliyetler ödemekteydiler.

Ara depolama faaliyetimiz sayesinde firmalarda oluşan bu atıkları daha uygun fiyata alarak tesisimize kabul ederek  bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarına maddi yönden çok büyük avantaj sağlamaktayız.

Tehlikesiz atık toplama ayırma faaliyetimiz sayesinde tesisimize kabulü yapılan tehlikesiz atıkların içerisinde bulunan plastik, ahşap, cam, metal vb. geri dönüşebilir atıklar ayrı ayrı toplanarak lisanslı tesislere hammaddeye dönüştürülmek üzere gönderilmektedir. Bu sayede Atık olarak tesisimize gelen tehlikesiz atıkların arasında bulunan değerli atıkların bertaraf edilmesinin önüne geçerek sürdürülebilirliği desteklemekteyiz.

Tesisimize kabul ettiğimiz bir diğer atıklar da bitmiş katalizörler (aküler) ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklerdir. Bu atıkları da tesisimizde depolayarak geri dönüştürülmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesini sağlamaktayız.

Önümüzdeki yıllarda hedefimiz; yakma tesisi kurarak enerji üretmek ve bünyemizde oluşturduğumuz alternatif yakıtı yakarak elektrik enerjisi üretmektir.

Planlı atık lojistik hizmeti nedir?

Firmalarda oluşan atıkları en az 3 gün önce bize haber verilmesi dahilinde 7 adet tırdan oluşan lojistik filomuz ile atık üreticisini madur etmeden bütün atıkları en hızlı ve koordineli bir şekilde tesisimize kabulünü yapmaktayız. Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden açılan talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takibinde atık üreticisinden alarak Entegre Tesisimize lisanslı araçlarımızla getirmekteyiz. Atık üreticisi EÇBS  sistemi sayesinde uydu harita görüntüsünden bakanlığın gördüğü sisteme ulaşarak atıklarının nereye boşaltıldığını istediği zaman internet üzerinden takip edebilmektedir.

Çevreye faydanız nedir?

Sanayi atıklarının doğaya atılmadan geri dönüştürülmesi, başlı başına bir faydadır. Bu çevreye verilen hasarı minimuma indirir. Ayrıca üretmekte olduğumuz Atıktan Türetilmiş Yakıtın kalorifik değerini yapmış olduğumuz karışımlarla kömür madeninin kalorifik değerine eş değer yaparak çimento fabrikalarının enerji üretmek için kömüre alternatif olarak ATY yi kullanmasını sağlamaktayız. Böylelikle kömür madenlerimizin hızlı tüketilmesinin önüne geçerek doğal zenginliklerimizi korumaktayız.

Denizlerin temiz kalmasına yönelik bir katkınız var mı?

Lisansımızda gemilerde oluşan gemi atıklarının kodları mevcuttur. Lisanslı tankerlerimizle limanlardan alınıp tesisimize kabul ederek bu atıkların denizlere deşarj edilmesini önlemekteyiz. Böylelikle denizlerimizin ve yer altı sularımızın temiz kalmasına yardımcı olmaktayız.