BİYOPLASTİK NEDİR?

Biyoplastikler bitkisel yağlar, bitki nişastaları ve mikroorganizmalar gibi yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen plastiklerdir. Biyoplastiklerin birçoğu doğada biyobozunur özellik gösterir ve çözünerek kendiliğinden doğaya karışır. Geleceğin ambalaj malzemesi olarak üretilen biyoplastikler ile fosil yakıtların kullanımını azaltmak, atmosfer ve çevre tahribatını en az düzeye indirmek ve geleceğe daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek amaçlanıyor.

Biyobozunurluk  Nedir? Doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan sonra karbondioksit ve su gibi temel maddelere dönüşerek doğadaki döngüye katılabilen maddedir. Yani, bakteri ve küf mantarı gibi mikroorganizmaların, havanın varlığında, plastiği yiyerek içindeki karbonun bir kısmını biyokütleye, bir kısmını karbondiokside dönüştürmesi olayıdır. Plastiğin yapısındaki hidrojen ise bu sırada suya dönüşmektedir.

Bilinen ilk biyoplastik ne zaman kim tarafından üretilmiştir? Bilinen ilk biyo bazlı plastik olan polihidroksibütirat (PHB), Fransız bir araştırmacı olan Maurice Lemoigne tarafından 1926 yılında Bacillus megaterium bakterisi üzerinde çalışırken keşfedildi. Lemoigne’nin yaptığı keşfin önemi, petrolün o dönem ucuz ve bol olmasından ötürü onlarca yıl idrak edilememiştir. 

1970’lerin ortasında çıkan petrol krizi, petrol bazlı ürünlere alternatif arayışını yeniden gündeme getirmiştir.

Plastik kelime anlamı nedir? Plastik kelimesi yunanca her şekle girebilen anlamına gelen “plastikos” kelimesinden gelmektedir. Plastiklerin başlıca özelliği kalıplama ile haddeleme gibi işlemlerle kolay biçim almalarıdır.

Plastik kullanımının avantajı nedir? Pek çok sektörde neden plastik kullanımı tercih edilir? 21. yüzyılın malzemesi olarak anılan plastiklerin avantajı; kullanım kolaylığı, hafiflik, esneklik, kolay işlenebilirliktir. Ancak olumsuz yanı, plastikler doğada geç kaybolur. Bu atıklar; çevre ve toprak kirliliği, yeraltı sularına karışma riski, rahatsız edici koku, bitki örtüsünün yok olması, tabiatta fauna ve floranın değişikliği gibi olumsuzluklar doğurmaktadır.

Biyoplastikler hangi maddelerden üretilir? Biyoplastikler üretildikleri maddelere göre çeşitlenirler. Örneğin nişasta bazlı, polilaktik asit (PLA), poli-3-(PHB) hidroksibutirat, poliamid 11 (PA 11), biyo-kaynaklı polietilen, genetik olarak değiştirilmiş biyoplastikler gibi çeşitleri bulunmaktadır. Geleceğin plastik malzemelerinin bahsedilen şekilde üretilmesi doğanın korunması açısından oldukça önemli olacaktır. Böylece çevremizde ve doğal ortamda toksik madde birikimi azalacaktır.

Özlem Kaplan Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir